บริษัท โวลเท็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อประสานมาตรฐานในการให้บริการ One Stop Service ที่เป็นระบบครอบคลุมในภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ที่โวลเท็กซ์ เรามีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยความท้าทายอย่างสร้างสรรค์และเสนอคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของกระบวนการผลิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร การวัดและระบบAutomation หรือแม้แต่งานวิศวกรรมกลศาสตร์พื้นฐาน

ทีมวิศวกรของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในวงการนี้ และมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 50,000,000 บาท โวลเท็กซ์มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจว่าเรามีความพร้อมและความสามารถที่มากพอในการสนับสนุนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการขายอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวหรือการดำเนินโครงการตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงการเสร็จสิ้นเป็นผู้นำด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้าง (EPC) ที่สำคัญในวงการ

OUR CUSTOMERS

  • This website uses cookies to improve the user experience. By accessing this site, the user agrees to the Cookie Policy and Privacy Policy.